English

Pro kandidáty

Zašlete nám své CVKontakt

Constellation s.r.o.
U Prašné brány 1, 110 00 Praha 1
Czech Republic
tel +420 224900090
fax +420 224900095
office@constellation.cz

Zašlete nám své CV

Jméno      
Příjmení   Přiložte své CV v angličtině, případně i v češtině.
Vezměte prosím v úvahu, že systém může potřebovat určitý čas ke stažení dokumentu. Buďte tak laskaví a zasílejte nám soubory o velikosti méně než 1 MB (můžeme akceptovat pouze soubory ve formátu MS Word a PDF).
Váš obor  
Vaše funkce  
Typ zaměstnání  
Zaměstnavatel  
Pozice   Soubor s CV
Telefon (soukromý)    
E-mail (soukromý)    
Uveďte dvě osoby, které na vás mohou podat reference
Jméno   Jméno
Příjmení   Příjmení
Pozice   Pozice
Společnost   Společnost
Telefon   Telefon

Prosíme o vyplnění všech políček

Souhlas se zpracováváním osobních údajů a citlivých údajů
V souladu s právní úpravou o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, kterou zavedlo nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/679 ze dne 27.4.2016, uděluji svůj výslovný souhlas společnosti Constellation s. r.o., se sídlem U Prašné brány 1, IČ 28986792 (dále jen Správce) s uchováním a zpracováváním mých osobních dat, uchováváním dat v personální databázi a k jejich poskytnutí třetím osobám za účelem zprostředkování zaměstnání, nebo jiného obdobného pracovně právního vztahu, pro mou osobu.

Tento výslovný souhlas se ve stejné míře týká také zpracovávání citlivých údajů, pokud jsem je Správci poskytl/poskytla.

Prohlašuji, že jsem byl/byla Správcem informován/informována o svých právech, zejména o: Souhlasím, aby Správce zpracovával a uchovával mé osobní údaje pro případ dalšího zprostředkování zaměstnání až do odvolání tohoto souhlasu. Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně.