English

Kontakt

Constellation s.r.o.
Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1
Czech Republic
tel +420 224900090
fax +420 224900095
office@constellation.cz

Naše služby

Backgroundcheck

Background check je metoda, která se používá při náborovém procesu a spočívá v prověřování informací o uchazeči o zaměstnání, které jsou zpravidla součástí životopisu daného uchazeče nebo sděleny přímo u přijímacího pohovoru. Bacground check se využívá především, k vyloučení těch kandidátů, kteří z jakéhokoliv důvodu o sobě uvádějí neúplné, upravené či dokonce nepravdivé informace.

Smyslem této služby je poskytnout budoucímu zaměstnavateli ucelené a hlavně ověřené informace o uchazeči, o jeho předcházejím zaměstnání a eliminovat tak podvodné či nekorektní jednání ze strany daného uchazeče. Nejčastěji se provádí ověřování trestní bezúhonnosti, referencí od předcházejícch zaměstnavatelů, ověření dosaženého vzdělání, ověření osobních údajů a v neposlední řadě i majetkové situace uchazeče. Velmi často HR manažeři tyto prověrky zpravidla důsledně provádějí dle nastavených procesů, často však s omezenými zdroji informací i času současně.

Naši externí pracovníci se specializují na tuto činnost a tento externě zpracovaný bacground check integrovat do vašeho recruitment procesu bez negativního vlivu na jeho celkové trvání a zároveň zvýšit spolehlivost a kvalitu výstupu.