English

Kontakt

Constellation s.r.o.
Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1
Czech Republic
tel +420 224900090
fax +420 224900095
office@constellation.cz

Naše služby

Interim Management

Constellation Interim management nabízí vaši společnosti profesionální nebo exekutivní kapacity na limitovanou dobu, obvykle v případě, když potřebujete dočasně obsadit určitou pozici, nebo když ve vaší firmě probíhají organizační změny.

Interim management je dočasným využitím řídících schopností a zdrojů. Lze na něj nahlížet jako na krátkodobé najmutí prověřeného interim manažera k překlenutí přechodného období – krize, organizačních změn atp. V takové situace je permanentní pozice buď zbytečná nebo je nemožné ji v požadované době obsadit. Navíc, ani uvnitř firmy nemusí být pro požadovanou pozici nikdo vhodný a připravený.

Interim management je stále oblíbenější volbou, a to z několika důvodů:
 1. Rychlost
  Obsazení přechodných pozic je otázkou dní (oproti týdnům potřebným k obsazení pozic stálých).
 2. Zkušenost
  Interim manažeři jsou pro své pozice dokonale kvalifikovaní. Mají za sebou zkušenost s podobnými výzvami. Jejich nasazení přináší okamžitý efekt, minimalizuje riziko a zajišťuje úspěch.
 3. Objektivnost
  Nezatíženi jakýmikoli předchozími vztahy, interim manažeři přináší nový, nezávislý pohled, soustředěný na to podstatné.
 4. Odpovědnost
  Spíše než sehráním čistě poradenské role (jako management konzultanti), interim manažeři jsou odpovědnými zaměstnanci, realizujícími projekt ve vlastní režii.
 5. Efektivita
  Operujíce zhruba na úrovni představenstva, interim manažeři mají potřebnou autoritu k prosazení výraznějších změn či posunů uvnitř společnosti.
 6. Zaujetí
  Interim manažeři se obvykle soustředí jen na tento konkrétní druh práce. Nejde tedy o pouhou výplň času, než přijde nabídka stálého místa. Dobrý interim manažer se těší z různosti výzev a dlouhodobě se snaží držet ten nejvyšší standard, neboť ví, že je pouze tak dobrý jako jeho poslední projekt.
Mnoho různých okolností může vyústit v potřebu najmout interim manažera. Obvykle jde o situace jako jsou například krizový management, náhlý odchod zaměstnance, nemoc, úmrtí, sabbatical, MBO, IPO nebo fúze.

V případě zájmu o služby Interim Management nás kontaktujte na adrese: interim@constellation.cz.