English

Kontakt

Constellation s.r.o.
Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1
Czech Republic
tel +420 224900090
fax +420 224900095
office@constellation.cz

Naše služby

Executive Search

„Executive search je specifickým druhem management consultingu formou exkluzivního vztahu s klientem. Jeho hlavním cílem je pomoci klientovi určit a zaměstnat talenty na úrovni vrcholového managementu. Executive search je zásadním řídícím nástrojem, který – pokud je správně použit – obohacuje společnosti a umožňuje jim dosáhnout určených cílů.

Executive search je komplexní proces, který má značný dopad na život společností i jedinců z oblasti seniorního managementu. Spočívá na vzájemné důvěře a profesionalitě spolupráce mezi vyhledávající firmou, klientem a kandidáty. K dosažení optimálního výsledku je potřeba, aby procesu hledání rozuměly správně všechny zúčastněné strany.“
(Executive Search Charter, AESC - Association of Executive Search Consultants)

Constellation stojí v první linii moderních a pružných alternativ vůči tradičním firmám v převážně konzervativním prostředí executive search.

Postup naší práce se vyznačuje dokonalou transparentností – naše sazby jsou vždy pevné (bez jakýchkoli dodatečných interních nákladů převedených na klienta) a s našimi zákazníky sdílíme riziko možného neúspěchu účtováním větší části naší sazby teprve po uzavření pracovní smlouvy s úspěšným kandidátem.

Partneři Constellation se účastní všech fází vyhledávacího procesu, vždy s pomocí špičkových technologií a širokých zdrojů informací – jen tak lze zkrátit čas, nutný k nalezení kvalifikovaných kandidátů.

Proces hledání podle Constellation
 1. Analýza pozice
  Vždy začínáme osobní schůzkou s vámi, abychom plně porozuměli požadavkům pozice, kultuře vaší firmy a osobnostním předpokladům, které od svých zaměstnanců očekáváte.
 2. Research
  Jakmile schválíte naši nabídku, okamžitě začínáme zkoumat všechny dostupné informace o vašem odvětví a o těch firmách, které nejpravděpodobněji zaměstnávají nejlepší možné kandidáty. Jen vzácně užíváme inzerátů, neboť náš průzkum není založen na dostupnosti kandidátů, ale na požadavcích klienta. Navíc, důvěrnost informací je pro nás zcela nezbytnou podmínkou.
 3. Zdroje
  Možné kandidáty určujeme podle širokého spektra zdrojů, prohlubujících náš vhled – od expertů z vašeho odvětví až k tradičním databázím. Naším cílem je určit možné kandidáty nikoli podle jejich dostupnosti, ale na základě jejich pověsti. Ke kandidátům přistupujeme přímo, abychom určili, zda mají zájem změnit zaměstnání a zda vyhovují vašim požadavkům.
 4. Pohovory a zhodnocení
  S každým uchazečem vedeme pohovor za použití vašich kritérií. Pohovory jsou vedeny osobně a ti, kteří úspešně dokončí toto rozsáhlé ohodnocení, jsou vám představeni v podrobné zprávě.
 5. Prověřování referencí
  Po zhodnocení pohovorů rozsáhle diskutujeme finální kandidáty s jejich bývalými zaměstnavateli a kolegy. Výsledky těchto rozhovorů jsou vám poskytnuty zcela důvěrně. Tomuto referenčnímu procesu přikládáme velký význam a je pro nás v průběhu projektu klíčový.
 6. Uzavření smlouvy
  Poradíme vám ve všech záležitostech, týkajících se uzavření smlouvy – včetně vyjednávání o platu.
 7. Pokračování kontaktu
  Abychom zajistili co nejhladší přechod, zůstáváme v kontaktu s vámi i vaším novým zaměstnancem nejméně po dobu jednoho roku. Můžeme tak poradit s jakýmkoli problémem, který by mohl v této době vyvstat. Jsme v úzkém kontaktu s celou řadou vynikajících koučů a jsme tedy schopni nabídnout komplexní službu, kdy pokračujeme v práci s umístěným kandidátem i po jeho nástupu do vaší společnosti.
V případě zájmu o služby executive search nás kontaktujte na adrese: search@constellation.cz.