English

Kontakt

Constellation s.r.o.
Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1
Czech Republic
tel +420 224900090
fax +420 224900095
office@constellation.cz

Naše služby

Talent Mapping

Constellation Talent Mapping pomáhá společnostem přesně určit, kde jsou zaměstnáni ti nejtalentovanější manažeři v daném oboru. Budoucí požadavky – jakkoli rozmanité, zapříčiněné například rychlým růstem nebo organizačními změnami – mohou tak být úspěšně a rychle vyřešeny.

Talent mapping začíná sledováním určitého odvětví, jeho talentů a vycházejících hvězd. Těm pak vytváříme individuální profily a sledujeme jejich pokrok, abychom disponovali přesnou znalostí možných alternativ ještě předtím, než jsou potřeba. To je zejména užitečné, pokud je potřeba obsadit klíčovou pozici v co nejkratším čase.

Talent mapping poskytuje neocenitelnou hloubkovou analýzu tržního prostředí a aktivit konkurence. Tento průzkum navíc neustále prověřuje, zda pracovní nabídka vaší společnosti zůstává aktuální a přitažlivá.

Talent mapping vám také zodpovídá klíčové otázky: Talent mapping šetří čas i peníze
Co kdyby existoval způsob, jak disponovat vhodným kandidátem ještě předtím, než jej vaše společnost začne potřebovat? Talent mapping pomáhá vyhnout se prodlevě a nákladům, spojeným s nahrazením vašeho manažera.

Talent mapping je reálnou možností, jak zajistit vaši společnosti čelné postavení. Místo pouhého reagování na výpověď a obtížného obsazování uvolněného místa, talent mapping nabízí zaměstnavatelům alternativu. Na nevyhnutelný proces najímání jsou připraveni stálým kontaktem s expertem na talent mapping, který zná kulturu i potřeby firmy a má k dispozici vhodné kandidáty, schopné kdykoli nastoupit.

Klíčovým rozdílem, který talent mapping přináší, je připravenost. Iniciativa patří těm, kdo umí čekat – zatímco tradiční model na problémy jen reaguje, talent mapping je řeší dřív, než vůbec vzniknou. Ve většině společností se nejprve uvolní místo, a teprve potom začne dlouhý proces hledání za pomocí inzerátů a různých agentur. Takový postup obvykle zabere 2-4 měsíce. Talent mapping vyžaduje zpočátku trpělivější přístup, ale pak poskytuje dokonale kvalifikované kandidáty, připravené nastoupit v tom nejdůležitějším čase – kdy je jich potřeba.

Rychlejší rozhodnutí
Se snižující se dostupností kvalitních kandidátů roste doba, potřebná k jejich najmutí. Jednoduše – s talent mappingem začíná proces najímání ještě předtím, než se uvolní pozice. V každé společnosti zaměstnanci přicházejí a odcházejí, a počítat s tím může znamenat potřebný předstih – konkrétní talent se hledá ještě předtím, než dá někdo výpověď. Kandidáti jsou předem identifikovaní jak ve schopnostech, tak i v potřebné kultuře a motivaci – což značně zkracuje dobu, potřebnou k rozhodnutí.

Obvyklé metody se v současné situaci nabídky a poptávky stávají stále méně efektivní, k čemuž přispívá i zájem kandidátů stále častěji měnit pozice. Talent mapping činí nepřehledné prostředí trhu čitelným, a bezpečně tak usměrňuje hledání kvalitních kandidátů.

Jak talent mapping šetří peníze?
Společnost ztrácí, pokud zůstává uprázdněna pozice, přispívající významně k výsledkům společnosti. Například neobsazená prodejní pozice může zapříčinit pokles obratu, neobsazená finanční pozice zase špatnou kontrolu nákladů či nedostatečnou znalost o finanční výkonnosti společnosti. Ale i obsazenost profesionálních, technických pozic může být rozhodující, například když společnost usiluje o zakázku, vyžadující určitou specializaci. Firmě, potřebné dovednosti postrádající, může obchodní příležitost lehce uniknout.

V rovině cen je talent mapping účtován společností Constellation na základě pevných sazeb, v návaznosti na složitost a šíři projektu.

V případě zájmu o Talent mapping nás kontaktujte na adrese: talentmapping@constellation.cz.