English

Kontakt

Constellation s.r.o.
Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1
Czech Republic
tel +420 224900090
fax +420 224900095
office@constellation.cz

Naše služby

Referencing

Uzavření smlouvy s novým zaměstnancem může být tím nejlepším, co kdy společnost udělá – nebo tím nejhorším. Prověřování referencí je základní částí procesu, vedoucího k uzavření pracovní smlouvy. Dlouholetou zkušeností dosáhli konzultanti společnosti Constellation pečlivého porozumění náročnému problému referencí a jejich prověřování.

Jakožto zkušení a uznávaní experti, naši konzultanti přinášejí jak objektivitu, tak intuici. Prověřování referencí jde dál než obvyklé pohovory a testování – poskytuje širokoúhlý pohled na pracovní výkony kandidáta v předchozích zaměstnáních. Předáte-li nezbytné prověření referencí třetí straně, získáte hodnocení, které svou objektivitou překoná vaše očekávání.

Společnost Constellation umožňuje svým klientům výběr z různých úrovní prověření referencí – v závislosti na pozici a míře odpovědnosti nového zaměstnance. S prověřováním je možné začít od současného zaměstnání a jít třeba až 10 let do minulosti. Součástí zadání může být rovněž ověření úrovně vzdělání, popř. členství v různých profesních sdruženích a organizacích.

Referencing nabízíme jako individuální službu, nezávislou na tom, zda jsme zaměstnance vyhledali našimi silami nebo zda si ho náš klient vyhlédl přímo.

V případě zájmu o tuto službu nás kontaktujte na adrese: referencing@constellation.cz.