English

Kontakt

Constellation s.r.o.
Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1
Czech Republic
tel +420 224900090
fax +420 224900095
office@constellation.cz

Naše kompetence

Náš závazek pomoci zákazníkům dosáhnout svých cílů prostřednictvím projektů v oblasti executive search je založen na víceoborovém a multifunkčním přístupu. S pomocí našich vlastních konzultantů i našich partnerů v mezinárodní síti jsme schopni pro své klienty nalézt vždy ty nejvhodnější kandidáty.

Konzultanti společnosti Constellation mají zkušenosti s vyhledáváním řídících pracovníků v následujících oborech: Pro klienty ve výše uvedených oborech podnikání vyhledáváme řídící pracovníky převážně v následujících funkčních oblastech: