English

Kontakt

Constellation s.r.o.
Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1
Czech Republic
tel +420 224900090
fax +420 224900095
office@constellation.cz

O nás

Naše technologie

Konzultanti společnosti Constellation používají nejmodernější technologické nástroje k tomu, aby při vyhledávání kandidátů prověřili všechny možné zdroje, včetně sociálních sítí, novin a časopisů i firemních stránek a přístupných firemních databází.

Po důkladném zhodnocení možností jsme se rozhodli implementovat FILEFINDER 10, nejmodernější softwarový a databázový produkt určený pro služby executive search.

FILEFINDER 9 je všeobecně považován za přelomový vyhledávací systém především díky produktu Research Zone, který umožňuje identifikovat potenciální kandidáty i prostřednictvím profesionálních sociálních sítí, firemních stránek apod.

Research Zone kombinuje tradiční vyhledávací metody s technologiemi internetu. Vyžaduje od konzultantů kreativní přístup ohledně identifikace vhodných kandidátů a značně zkracuje dobu nutnou pro počáteční fáze projektů executive search.