English

Kontakt

Constellation s.r.o.
Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1
Czech Republic
tel +420 224900090
fax +420 224900095
office@constellation.cz

Jobs

CEO/ Generální ředitel Veletrhy Brno a.s.

Specifikace pozice „Generální ředitel (CEO – Chief Executive Officer)“

- prokazatelné zkušenosti z vrcholového managementu obchodních firem, akciových společností apod.
- rozhodný, schopný samostatného jednání a který je zároveň otevřen diskusi a má schopnost získat druhé ke spolupráci.
- má rád výzvy a nebojí se vysoké míry odpovědnosti, má drive a chuť rozvíjet oblast veletrhů, kongresů a výstav v jedné z největších veletržních správ ve střední Evropě

Očekávání:
- zodpovědnost za provádění rozhodnutí představenstva na operativní úrovni včetně společenské odpovědnosti (Corporate Governance)
- strategické řízení společnosti, návrhy podnikatelských cílů a dlouhodobých záměrů společnosti a jejich předkládání představenstvu
- zodpovědnost za zpracování hospodářského a finančního plánu, za schvalování finančních rozpočtů a hospodářských rozvah společnosti
- zodpovědnost za plnění podnikatelských cílů a záměrů včetně obchodní politiky společnosti
- zodpovědnost za organizační uspořádání společnosti ve vztahu k dlouhodobým záměrům vč. vymezení povinností a odpovědností jednotlivých útvarů a jejich vedoucích
- řízení, koordinace a kontrola práce managementu a vedoucích útvarů, operativní řízení útvarů společnosti
- zodpovědnost za obchodní a cenovou politiku společnosti vč. marketingové a komunikační politiky
- řízení vnějších vztahů společnosti a externí komunikace, tj. reprezentování společnosti na jednáních s obchodními partnery, vystupování za společnost vůči médiím, zajišťování styku společnosti s vládními představiteli, zástupci tuzemských a zahraničních státních správ a s dalšími správními subjekty
- zodpovědnost za související interní normy a předpisy, kterými se řídí vnitřní procesy společnosti, zodpovědnost za dodržování platné legislativy
- řízení členství společnosti v zájmových sdruženích, zastupování společnosti v těchto sdruženích a vůči zahraničním veletržním správám
- zastupování společnosti ve správním řízení

Požadavky:
- VŠ vzdělání; podniková ekonomika, management, obchod, mezinárodní vztahy výhodou
- praxe z pozice vrcholového managementu min. 5 let podmínkou
- dlouhodobá zkušenost z oblasti pořádání veletrhů nebo kongresů a výstav výhodou
- prokazatelné znalosti a zkušenosti z oblasti strategického řízení podniku, zkušenost s firemním řízením z obchodních firem, akciových společností (management velkých podniků a společností, podniková ekonomika, finance, management rizik, marketing atd.)
- všeobecný přehled (hospodářství, mezinárodní vztahy, firemní sféra v ČR a zahraničí, orientace v obchodním právu atd.)
- znalosti a zkušenosti ze zahraničního obchodu (jednání se zahraničními partnery, obchodní komunikace) výhodou
- profesní zkušenost spolupráce s hospodářskými institucemi, podnikovou sférou
- orientace a zkušenosti v jednání se státní správou
- vysoká orientace na výsledky, iniciativa, proaktivní jednání
- velmi dobré organizační schopnosti, rozhodnost, schopnost samostatného jednání
- nadhled, schopnost strategického uvažování
- komunikační a prezentační dovednosti na vysoké úrovni (i v cizím jazyce)
- schopnost a dovednosti z veřejného vystupování včetně práce s médii
- znalost AJ na vysoké úrovni (min. C1 podmínkou), další jazyk výhodou
- vysoká míra odpovědnosti, spolehlivost
- velmi dobrá schopnost navazování nových kontaktů, networking
- dovednosti a schopnosti v oblasti vedení a řízení lidí, zkušenosti s řízením týmů
- flexibilita a pozitivní přístup, ochota učit se novým věcem a otevřenost novým nápadům
- velmi dobrá odolnost vůči stresu a zátěži, schopnost práce „pod tlakem“
- vysoká míra manažerské integrity

Místo a způsob podání přihlášky do výběrového řízení:
Prosím zašlete své CV spolu s motivačním dopisem na e-mailovou adresu:
bvv@constellation.cz
Termín pro podání přihlášek do výběrového řízení končí dne 24.5.2023 v 18:00.

Zasláním svého životopisu udělujete společnosti Constellation s.r.o., se sídlem Na Poříčí 26, Praha 1, IČ: 289 86 792 souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Nebudeme-li vás kontaktovat do tří týdnů od termínu podání přihlášek, byla dána přednost jiným uchazečům a vaše osobní data budou po ukončení výběrového řízení skartována.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a právo výběrové řízení zrušit.zpet