English

Kontakt

Constellation s.r.o.
Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1
Czech Republic
tel +420 224900090
fax +420 224900095
office@constellation.cz

Jobs

OTE a.s. - Head of ICT Services

Pozice

Cílem projektu je vyhledání vhodného kandidáta/kandidátky, který/á by byl schopen/na převzít řízení oblasti ICT (oblast informačních a komunikačních technologií) ve společnosti OTE, a.s., zahrnující následující činnosti a odpovědnosti:

• vedení útvaru společnosti OTE, a.s., zajišťující služby podporující provoz ICT,
• koncepci bezpečnostní, datové a telekomunikační techniky ICT,
• správu a provoz aplikací,
• bezchybnou a spolehlivou činnost infrastruktury ICT,
• vytváření technologických standardů ICT a aplikaci provozní metodiky ICT,
• informační bezpečnost ICT,
• koncepci a řízení interního útvaru ICT,
• koncepci a řízení všech dodavatelů ICT,
• podporu odborným útvarům v zajištění ICT rozvoje,
• strategii rozvoje ICT,

Na základě smluvních vztahů dále odpovídá za zajištění služeb v oblasti řízení projektů ICT ve spolupráci s externími subjekty.

Odborné požadavky:

Koncepční a analytické uvažování, samostatnost při navrhování řešení
Zkušenost a schopnost vést a motivovat tým, odolnost proti stresu
Zkušenost s řízením dodavatelských vztahů (vendor management) a s obchodním vyjednáváním
Zkušenost s implementací nových technologií na podporu aktivit společnosti
Zkušenost s řízením IT změn v organizaci a v dodavatelských řetězcích
Zkušenost s plánováním a s realizací dlouhodobé ICT strategie a s jejím zpětném přizpůsobování technologickým změnám
Zkušenost s řízením projektů ICT
Znalost procesů realizace veřejných zakázek v oblasti ICT dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Znalost procesů subjektu kritické infrastruktury souvisejících se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů je výhodou
Znalost anglického jazyka na úrovni min. B2 – vyšší pokročilý

Klíčové schopnosti a dovednosti:
Analytické myšlení, organizační a komunikační schopnosti, týmová spolupráce, orientace na výsledek, schopnost ohodnotit a přijmout riziko, klientský přístup, flexibilita, komunikační a prezentační dovednosti, důvěryhodnost, interpersonální dovednosti


zpet