English

Kontakt

Constellation s.r.o.
Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1
Czech Republic
tel +420 224900090
fax +420 224900095
office@constellation.cz

Jobs

Výběrové řízení - GŘ Lesy ČR

Ministerstvo zemědělství České republiky ve spolupráci s poradenskou společností Constellation vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici GENERÁLNÍ ŘEDITEL / ŘEDITELKA státního podniku Lesy České republiky, s.p.

Základní informace k obsazovanému místu
• jmenování do funkce ředitele dle zákona 77/1997 Sb., o státním podniku, na dobu neurčitou
• místo výkonu práce: Hradec Králové
• ekonomické, personální a provozní řízení státního podniku
• zajištění plnění strategických, ekonomických, společenských, bezpečnostních cílů společnosti s péčí řádného hospodáře
• zodpovědnost za hospodářský výsledek a za hospodárné využití dotací
• efektivní řízení investiční politiky
• přímé i nepřímé vedení, řízení a motivace více než 3000 zaměstnanců státního podniku
• spolupráce se zakladatelem – Ministerstvem zemědělství

Požadavky
• úplné VŠ vzdělání v magisterském studijním programu lesnického, zemědělského, ekonomického nebo právního zaměření
• praxe v oboru lesního hospodaření je velkou výhodou
• manažerské zkušenosti na úrovni vyššího managementu (minimálně 3 roky)
• znalost ekonomického a finančního řízení firmy
• zkušenost s nastavením/řízením strategie firmy a řízením rizik
• odolnost vůči stresu a ovlivňování, integrita osobnosti
• komunikativní znalost alespoň jednoho světového jazyka (angličtina výhodou)

Požadované přílohy k přihlášce
• strukturovaný profesní životopis v českém jazyce (vzdělání, odborné kvalifikace, přehled pracovních zkušeností a odborné praxe; včetně relevantních úspěchů a zodpovědností);
• průvodní motivační dopis, včetně možného termínu nástupu


Místo a způsob podání přihlášky do výběrového řízení
Přihlášku spolu s přílohami je nutné podat prostřednictvím e-mailu na adresu:
lesycr@constellation.cz
nebo poštou na adresu:
Constellation s.r.o., Flexi Office, Na Poříčí 26, 11000 Praha 1
V předmětu e-mailu/na obálku uveďte: Výběrové řízení na pozici Generální Ředitel / Ředitelka státního podniku Lesy České republiky, s.p.
Termín pro podání přihlášek do výběrového řízení končí dne 10.8.2022 v 18:00.
Zasláním svého životopisu udělujete společnosti Constellation s.r.o., se sídlem Na Poříčí 26, Praha 1, IČ: 289 86 792 souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Nebudeme-li vás kontaktovat do tří týdnů od termínu podání přihlášek, byla dána přednost jiným uchazečům a vaše osobní data budou po ukončení výběrového řízení skartována.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a právo výběrové řízení zrušit.

Uchazeči, kteří budou následně pozváni do 2.kola výběrového řízení, projdou strukturovanými pohovory s odbornými konzultanty a psychodiagnostickými testy. Finální uchazeči budou poté vyzváni k předložení střednědobé a dlouhodobé koncepce řízení státního podniku Lesy České republiky v rozsahu 10 normostran A4 a následně k prezentaci této koncepce před výběrovou komisí. Součástí účasti ve 2.kole výběrového řízení bude rovněž předložení dokumentů, požadovaných pro možný výkon této funkce (doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č.451/1991 Sb., čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č.451/1991 Sb., výpis z rejstříku trestů)


zpet