English

Kontakt

Constellation s.r.o.
Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1
Czech Republic
tel +420 224900090
fax +420 224900095
office@constellation.cz

Novinky

Hledá se: Manažer se širokým rozhledem, Jan Brázda, Hospodářské noviny 18.4.2011

Zabývám se již řadu let vyhledáváním kandidátů na vrcholné manažerské pozice a sleduji, jak se požadavky na ně proměňují. Stále více důrazu je nyní kladeno na jejich široký rozhled a na jejich tzv. měkké manažerské kompetence, tedy umění komunikace, empatie, spolupráce a také na schopnost strategického myšlení. Velmi důležitou vlastností ředitele jako tváře společnosti se stává i schopnost budovat důvěru ve firmu navenek vůči stávajícím a potenciálním zákazníkům. Vzdělání, technické a funkční znalosti a dovednosti jsou jen nutným základem, který ovšem sám o sobě nepostačuje k úspěšnému zvládnutí kompetencí manažera na tzv. „C-Level“ pozici (začínající slovem Chief, tedy CEO, CFO, CIO a jiné). Žádáni jsou takoví manažeři, kteří dokážou kompetentně řídit několik firemních oblastí najednou.
Pokud se podíváme v dnešní době na řídící orgány společností, vidíme mezi jednotlivými vrcholnými manažery navzájem více podobnosti, než mezi nimi a funkčními manažery, které řídí. Manažeři na této C - úrovni již neřídí jen svoji vlastní funkční část firmy, ale hlavně spolu řídí celou firmu jako tým. Musí být proto schopni týmové spolupráce, kontinuálního zvládání mnoha úkolů najednou, musí být odolní vůči neustálému stresu, který jejich role ve firmě přináší. Musí také umět motivovat podřízené a starat se o neustálý přísun nových talentů. A všechny tyto úkoly by tito manažeři měli zvládat s úsměvem a nejlépe od pracovního stolu, který je umístěn spolu s ostatními pracovišti uprostřed velké kanceláře bez dělících příček.
Rád bych zde dokumentoval současné změny v chápání pozice manažerů na dvou příkladech. Prvním z nich je role finančního ředitele. Ještě před deseti lety musel být finanční ředitel především dobrý a přesný počtář, který přicházel většinou z prostředí účetnictví a auditu. Jeho rozhled mohl být poměrně úzký a zahrnoval především jím řízené finanční oddělení. Dnešní chápání této pozice je zcela jiné. V mnoha firmách je hlavní účetní dokonce vyčleněn z podřízenosti CFO, jenž má na starosti mnohem širší a strategičtější portfolio úkolů a činností. Moderní finanční ředitel musí mít široké znalosti a zkušenosti v oblasti kapitálových trhů, fúzí a akvizic, informačních technologií i vztahů s investory, očekává se také jeho podrobná znalost dalších firemních procesů v oblasti výroby, obchodu a marketingu. CFO významně pomáhá řediteli společnosti nalézat nové příležitosti k rozvoji firmy s přihlédnutím ke strategickému a finančnímu přínosu, samozřejmě včetně ohodnocení možných rizik.
Druhou ze zajímavých rolí, která prochází významnou změnou, je obchodní a marketingový ředitel. Po většinu 20. století fungovaly obchodní a marketingové části firmy odděleně a koncentrovaly se na odlišné úkoly. S příchodem nových technologií, nových prodejních kanálů a nutnosti rychle reagovat na požadavky zákazníků se začaly hranice mezi obchodem a marketingem stírat a firmy na tuto situaci reagovaly propojením obou částí firmy pod jednu řídící pozici (v některých firmách je tato nová pozice nyní nazývána Chief Commercial Officer). Tento člověk musí být schopen nejen řídit firemní procesy v oblasti marketingu a tradičního i internetového obchodu, ale musí velmi dobře rozumět i všem novým technologiím, které v této oblasti vznikají. Je většinou jediným členem vedení firmy zodpovědným za obchodní výsledky, včetně odpovědnosti za inovace i vývoj produktů.
Na vývoji obou těchto pozic je možno konkrétně sledovat nynější trend, při kterém se stírají hranice mezi funkčními oblastmi ve prospěch inovací a rychlých reakcí na požadavky zákazníků. Pro budoucí úspěšné manažery je proto nutné nesoustředit se pouze na svoji vlastní práci, ale sledovat pozorně i práci svých kolegů v jiných částech firmy. Od šéfa firmy se totiž stále více vyžaduje, aby byl takřka renesančním člověkem.zpet