English

Kontakt

Constellation s.r.o.
Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1
Czech Republic
tel +420 224900090
fax +420 224900095
office@constellation.cz

Novinky

Kdo řídí firmy se státní účastí? Jan Brázda, Hospodářské noviny 3.5.2011

Tak soud konečně odsoudil paní Kafkovou. Téměř po pěti letech od chvíle, kdy byla přichycena při přijetí úplatku ve výši, převyšující průměrný roční plat českého občana. A byla odsouzena pouze k podmínečnému trestu odnětí svobody stejně jako ti, kteří jí úplatek předali. Tato zpráva, která musí potěšit všechny minulé i budoucí korupčníky, prošla našimi médii téměř bez povšimnutí. Neznám detaily tohoto případu a nemohu tvrdit, že si paní Kafková zaslouží nepodmíněný trest až v délce osmi let, který jí podle zákona hrozil. Ovšem informace, jakým způsobem se na své tehdejší manažerské pozici objevila, se dá dohledat celkem bez problémů. Podle internetových zpráv z roku 2006 je vidno, že se do své funkce v konsolidační agentuře, spravující miliardové státní majetky, dostala díky politickým známostem převážně sociálně demokratického charakteru. Do vlády její jméno přinesl současný předseda této strany a poradce jí tehdy dělal nynější náměstek pražského primátora. Tuto kauzu zmiňuji hlavně proto, že ukazuje na obrovský problém, který stále přetrvává nezávisle na pravé či levé vládě a který se týká výběru osob, zastupujících zájmy státu ve firmách se státní účastí.
Před loňskými parlamentními volbami se tímto tématem opět zaobírali politici všech hlavních stran a bylo několikrát zmíněno i v televizní debatě lídrů ODS a ČSSD. Připomeňme si, co tehdy o tomto problému řekl nynější premiér: „ Já musím říci, že tam, kde má být stanovena jednoznačná odpovědnost za zastupování zájmů státu v dané třeba státní firmě nebo firmě se státní účastí, tak by to měli být lidé, kteří buďto jsou najati na základě konkrétní smlouvy výběrovým řízením jako špičkoví odborníci na ekonomiku anebo lidé, kteří jsou vedoucími úředníky státní správy, vůči kterým existuje velice striktní pracovněprávní vztah včetně možnosti postihů, kteří by tam ale seděli za ten stát zadarmo, prostě proto, že součástí popisu jejich práce je hájit zájmy státu v konkrétní firmě.”
Pokud si ovšem dáme práci a rozkryjeme současné složení dozorčích rad ve společnostech se státní účastí, zjistíme, že se realita značně liší od předvolebních proklamací. Dozorčí rady, které by měly určovat strategii rozvoje firem na léta dopředu a které by měly vybírat, kontrolovat a hodnotit vedoucí pracovníky těchto společností, se přímo hemží současnými či bývalými politiky a dalšími trafikanty, leckdy regionálního charakteru. A to i ve firmách s miliardovými obraty, jako je ČEZ či Lesy ČR. A tito lidé, samozřejmě bez hlubší znalosti dané problematiky, mají určovat směr, kterým se bude firma ubírat. Ve vyspělých zemích si stát své majetky hlídá a do dozorčích rad jmenuje nejlepší odborníky z daného oboru, kteří procházejí náročným výběrovým řízením. U nás pro jmenování do dozorčí rady státní či polostátní firmy stačí být regionálním šéfem strany, která je zrovna u moci, nebo bývalým poslancem, který byl voliči vykroužkován. A tato přetrvávající praxe rozhodně nevyvrací domněnky o neprůhledném financování politických stran prostřednictvím firem se státní účastí.
V této souvislosti je také zajímavé sledovat situaci, která prý nyní ohrožuje budoucnost vládnoucí koalice na pražském magistrátu a která se týká hlavně dohody (tedy spíše nedohody) na tom, kdo bude městské firmy ovlivňovat z pozic členů řídících orgánů. Opět jsme mohli před volbami sledovat rétorická cvičení ohledně budoucích plánů při obsazování dozorčích rad městských firem odborníky z praxe. Ovšem již první obměněná dozorčí rada Dopravního podniku nás vrací do minulé reality, desítka politiků v nové dozorčí radě zřejmě nebude tou pravou zárukou odbornosti a nezávislosti při rozhodování o strategických záměrech společnosti. A pokud se koaliční strany nedohodnou na tom, která z nich bude další městské firmy z pozice vlastníka ovlivňovat, jejich společná vláda skončí. Ale tento scénář nepředpokládají snad ani největší odpůrci stávající velké koalice. Koláč je totiž stále na stole a není ještě celý sněden…


zpet