English

Kontakt

Constellation s.r.o.
Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1
Czech Republic
tel +420 224900090
fax +420 224900095
office@constellation.cz

Novinky

Konfucius a pravidla výběru státních úředníků, Jan Brázda, Hospodářské noviny 27.1.2012

Koncem loňského roku se objevila další aféra ve státní správě – několik úředníků z Ředitelství silnic a dálnic prý připravilo stát o pár stovek milionů korun. Nikdo se tomu už nediví a nikomu také nepřipadá zvláštní, že stále neexistují kontrolní mechanismy, které by takovým případům zabránily. Vždyť za poslední období se podobné kauzy objevily v mnoha státních, polostátních či městských firmách, ať už se jednalo o Dopravní podnik města Prahy, Pozemkový fond, Státní fond životního prostředí či ČEPRO. Je samozřejmě chvályhodné, že se podařilo několik ryb střední velikosti chytit, ale mám bohužel dojem, že čeští žraloci si vesele loví dál a české velryby se klidně pohupují na hladině a dál povážlivě tloustnou.
Hlavně se však neřeší to, proč ke kriminálním případům ve státních firmách vůbec dochází. Podle mne je hlavním důvodem, který k podobným případům vede, především to, jakým způsobem jsou do firem se státní účastí manažeři vybíráni a jakým způsobem jsou ze strany zodpovědných orgánů (dozorčích rad či ministerstev) kontrolováni. Často najdeme mezi manažery i mezi členy dozorčích rad velmi nezkušené lidi, jejichž jedinou kvalifikací je stranická legitimace. Tito lidé se potom velmi snadno stávají aktivními či pasivními účastníky kriminálních činů či protagonisty morálně závadných jednání.
V této souvislosti mne napadá srovnání s výběrem státních úředníků ve starověké Číně (kde shodný přístup k této problematice vytrval prakticky až do konce 19. století). Na základě konfuciánského učení, založeného na osobní morálce a morálním příkladu, byli čínští úředníci vybíráni systémem náročných státních zkoušek, které vyžadovaly několik let tvrdé přípravy. Hlavním kritériem pro úspěšné složení zkoušek byly neúplatnost, čestnost a opravdovost, což vyjadřovalo přesvědčení, že pro zisk místa ve státních službách nejsou důležitá rodová privilegia, ale především morální kvality kandidátů. Všichni zájemci o práci ve státní správě museli prokázat své schopnosti, svůj rozhled a především znalost zákonů a nařízení. Nejen student, připravující se na tyto státní zkoušky, ale i celá jeho rodina, a dokonce i vesnice, kde žil, požívali velké vážnosti. Úspěšný kandidát směl na dvoře svého domu vztyčit vlajku na znamení svého triumfu. Proto po celé generace velké množství nejinteligentnějších a nejctižádostivějších mladých Číňanů zasvěcovalo dlouhé roky intenzivnímu studiu konfuciánské klasiky a po mnoho staletí se celá státní správa Číny skládala z osob, jejichž základní názory formovala konfuciánská filozofie.
Z dnešního pohledu se nám tato praxe může jevit poněkud úsměvně a asi si nedokážeme představit, že by úspěšný kandidát na místo úředníka na ministerstvu školství či nový člen dozorčí rady VZP vztyčil na svém dvoře vlajku na znamení pýchy. Nicméně poctivý výběr lidí, rozhodujících o majetku naší země, by se zcela jistě vyplatil. Jako headhunter se často podílím na výběru manažerů v privátní sféře. Tito lidé rozhodují o řádově menších prostředcích než manažeři ve státních firmách, ale výběrová řízení bývají srovnatelná s těmi, která museli podstupovat čínští úředníci po mnohá staletí. Velmi bych si přál, aby naši zvolení představitelé splnili své předvolební sliby a výběru manažerů firem se státní účastí začali konečně věnovat adekvátní pozornost. Náš Augiášův chlév sice nevyčistíme za jeden den, jako se to podařilo bájnému Heraklovi, ale bylo by vhodné jej začít alespoň trochu uklízet.


zpet