English

Kontakt

Constellation s.r.o.
Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1
Czech Republic
tel +420 224900090
fax +420 224900095
office@constellation.cz

Novinky

ČD Telematika a.s. - Výběrové řízení na pozici Předseda představenstva a Generální ředitel

Předseda představenstva a Generální ředitel

Funkční náplň role
Předseda představenstva formuluje a prověřuje celopodnikové strategie. Plánuje, řídí, koordinuje a hodnotí aktivity podniku s podporou týmu manažerů.
Generální manažer vykonává zejména tyto činnosti:
• určuje cíle, strategie, politiku a programy fungování společnosti,
• plánování, řízení a koordinace jednotlivých funkcí podniku,
• monitorování a hodnocení výkonu, prověřování činností a výsledků podniku,
• schvalování rozpočtů, kontrolování výdajů a zajišťování účelného využívání zdrojů, včetně IT,
• schvalování materiálních, lidských a finančních zdrojů pro realizaci strategií a programů,
• výběr nebo schvalování výběru podřízených řídících pracovníků, navrhuje vhodné organizační struktury
• řízení spolupráce (rozvoj ICT je založen na projektech, ve kterých musejí kooperovat různé profese z různých firem)
• připravuje transformace byznys modelů a byznys procesů
• je součástí TOP managementu
• Odpovídá za rozvoj strategických priorit společnosti v oblasti podnikání a tvorby strategie, soustavné budování image společnosti
• Podílí se na vedení společnosti i osob, včetně rozvoje, provádění, sdělování a přezkoumávání vizí, hodnot, strategií společnosti vytvořením prostředí, které podporuje kreativitu, inovace, výkonnost a odpovědnost
POŽADAVKY NA KANDIDÁTA
• VŠ vzdělání
• AJ - velmi dobrá, znalost dalšího cizího jazyka výhodou
• Trestní bezúhonnost
• Minimálně 5 let řídící manažerské praxe ve vrcholovém managementu
• Organizační a řídicí předpoklady
• Vynikající komunikativní a vyjednávací schopnosti
• Zodpovědnost, samostatnost, flexibilita, spolehlivost
• Zkušenosti s celkovým řízením činnosti podniku
• Zodpovědnost za obchodní, finanční i marketingové výsledky
• Vedení týmu, jeho rozvoj, koučování a motivace, (cca 550 podřízených)
• Reporting dosahovaných výsledků vedení společnosti
• Zajišťování PR a marketingových aktivit, včetně dohledu nad jejich realizací
• Příprava veškerých finančních podkladů, souvisejících s vedením podniku
• Zodpovědnost za personální obsazení a související personální záležitosti
• Analytické schopnosti, schopnost rychle řešit problémy
• Uživatelská znalost MS Office
Náležitosti přihlášky do VŘ:
• Strukturovaný životopis v českém a anglickém jazyce, včetně uvedení telefonu a e-mailového spojení (vzdělání, odborné kvalifikace, přehled pracovních zkušeností a odborné praxe, včetně relevantních úspěchů a zodpovědností)
• Motivační dopis včetně termínu možného nástupu

Výběrové řízení bude vícekolové. Součástí druhého kola bude i návrh konceptu pro vedení společnosti (v rozsahu max. 2-3 strany A4).


Místo a způsob podání přihlášky do výběrového řízení

Přihlášku spolu s přílohami je nutné podat prostřednictvím emailu na adresu:

cdtelematika@constellation.cz

nebo poštou na adresu: Constellation, s.r.o., U Prašné brány 1, Praha 1, 110 00

V předmětu emailu/na obálku prosím uveďte: Výběrové řízení na Předsedu představenstva a Generálního ředitele společnosti ČD -Telematika a.s.
Lhůta pro podání přihlášek končí dne 4.1.2019 ve 12:00 hodin
Zasláním svého životopisu udělujete společnosti Constellation s.r.o., se sídlem U Prašné brány 1078/1, Praha 1, 110 00, IČ: 289 86 792 souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Nebudeme-li vás kontaktovat do tří týdnů od přijetí vašeho životopisu, byla dána přednost jiným uchazečům a vaše osobní data budou po ukončení výběrového řízení skartována.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a právo výběrové řízení zrušit.zpet